Executive search – rekrutacja szyta na miarę
Ekspert HR
dr Anna Dolot, Ekspert HR

Executive search – rekrutacja szyta na miarę

Współczesny rynek pracy należy do kandydata. To wyzwanie dla pracodawców, którzy zwracają się do firm rekrutacyjnych jak ATERIMA HR po wsparcie w rekrutacji. Często zadaniem rekruterów jest dotrzeć do tzw. kandydatów biernych, którzy nie poszukują pracy, a są specjalistami w swojej dziedzinie. Poszukiwania prowadzą wówczas z wykorzystaniem metody Executive Search.

Co to jest Executive Search? To metoda rekrutacji stosowana do pozyskiwania kandydatów na wysokie stanowiska kierownicze czy specjalistyczne, które wymagają rzadkich kwalifikacji. Sprawdza się także w stosunku do poziomu stanowisk dyrektorskich. Oczekiwania klienta wobec kandydatów są w tych przypadkach sprecyzowane i najczęściej bardzo wysokie.

Grupą docelową w tej metodzie są zazwyczaj osoby już zatrudnione, zwykle nierozważające w danym momencie zmiany pracy i pracujące na stanowiskach podobnych do tego właśnie obsadzanego. Zwiększa to zatem liczbę potencjalnych kandydatów w stosunku do innych metod rekrutacji. Usługa Executive Search realizowana jest przez wyspecjalizowane firmy doradztwa personalnego, takie jak ATERIMA HR. Potrzebna jest tu nie tylko wiedza z zakresu stosowania tej metody i jej narzędzi, ale także sieć kontaktów i dobra znajomość branży.

Poszukiwania bezpośrednie

Potocznie dla Executive Search używa się także nazwy headhunting. Oba określenia odnoszą się do całego procesu poszukiwań, selekcji, weryfikacji i doradztwa, który kończy się zatrudnieniem odpowiedniego kandydata. Jest to rodzaj aktywnych i bezpośrednich poszukiwań kandydatów, czyli tzw. direct search. Do zadań rekrutera należy w tym wypadku m.in.:

  • wyszukanie kandydatów,
  • przedstawienie im konkretnej oferty pracy,
  • zachęcenie do udziału w procesie rekrutacji.

Poufność i doświadczenie

Specyfika działań w ramach Executive Search wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Takie rekrutacje realizowane są bowiem z obowiązkiem zachowania wysokiego stopnia poufności, szczególnie gdy pracodawcy zależy na rekrutacji pracownika już zatrudnionego. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego komfortu prowadzenia rozmów obu zainteresowanym stronom.

Nie bez znaczenia jest także doświadczenie rekrutera. Korzystanie i właściwe przeprowadzenie procesów metodą Exectuvie Search stanowi specjalizację samą w sobie. Takie zlecenia powierzane są najbardziej doświadczonym konsultantom, którzy bazują na bardzo dobrej znajomości rynku, wiedzy merytorycznej i doskonałym rozumieniu otoczenia biznesowego.

Executive Search - Korzyści dla pracodawcy

Poszukiwania bezpośrednie prowadzone w ramach Executive Search charakteryzuje wysoka skuteczność. Często jest to wręcz jedyny sposób dotarcia do najlepszych kandydatów.

Za pośrednictwem headhuntingu pracodawca zyskuje przede wszystkim dotarcie do ściśle wyselekcjonowanych i najbardziej wartościowych kandydatów na rynku pracy, posiadających odpowiednie cechy osobowości i kompetencje. Klient otrzymuje bowiem kompleksową ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydatów. W ATERIMA HR zawsze dobieramy kandydata zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta.

Korzyścią dla firmy jest także ograniczenie czasu rekrutacji do niezbędnego minimum. Profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji to równocześnie wizytówka przedsiębiorstwa. Takie działanie wspiera budowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy.

 

ATERIMA HR

Szukasz ludzi z głową?

Rekrutujemny najlepszych specialistów i menagerów

Sprawdź!
Loading